Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Zabiegi medycyny estetycznej
12 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – metody wykonywania zabiegów
24 września, 2019

Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, które zobowiązują do odpowiedzialności oraz rzetelności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi jest priorytetem jego działań. Każda ze spraw, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o złamanie praw opisanych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je podzielić na mniejsze kategorie, które określają typy wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według takich samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z którymi adwokaci stykają się najczęściej. W tej kategorii mieszczą się wykroczenia, które mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Z reguły są to przestępstwa z zakresu ruchu drogowego, na przykład jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się też sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także wyłudzeń oszustw, kradzieży lub fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy karne, powodują znaczną szkodę wobec osób poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, wykroczenia seksualne, a także morderstwa i usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do trudniejszych spraw, dlatego że odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć zły wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, by postępowanie w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na pozycję, renomę i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego typu oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zazwyczaj realizowane przez kancelarię prawną postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym też przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma przekonywać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły skarbowe sprawy karne są rezultatem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń najczęściej nie pochodzi z niewiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest też zasadne , kiedy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom w celu wyrządzenia szkody i ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie niezbędny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także kiedy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostają odkryte zarobki z niejawnych źródeł. Bywa też tak, że poprzez sąd trzeba domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym wykonać konkretne działania. Są to więc sprawy powiązane z formą oraz kryteriami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny lub wykonywaniem obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w staraniach o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Często skazani również ubiegają się o orzeczenie kary łącznej w wypadku, jeśli popełnionych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, gdy osadzony żąda odszkodowania od aresztu śledczego, jeżeli jego zdrowie uległo pogorszeniu z uwagi na marne warunki w areszcie. Adwokat może także wypracować rozłożenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej zaliczają się do grupy karnych spraw wykroczeniowych. Mimo to skutki takich działań mogą być dla sprawców znaczące i obejmować takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy pełnienia konkretnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach albo kierowania pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu też wszelkie zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, niszczeniem mienia publicznego i prywatnego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to też niewłaściwe pozbywanie się odpadów, permanentny brak dowodu osobistego lub kierowanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż są mniejszej wagi podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.