Czym zajmuje się notariusz?

Depilacja Toruń - Depilacja laserowa Toruń - Depilacja brazylijska Toruń - Toruń depilacja laserowa - Beauty Medica depilacja
Depilacja laserowa – zabieg medyczny, czy estetyczny?
22 marca, 2017

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest zawodem wymagającym dokładności i wszechstronnej wiedzy prawnej. Priorytetowym celem każdego notariusza jest zabezpieczanie czynności prawnych, jak i przeciwdziałanie tworzeniu konfliktów na tle rozmaitych sytuacji życiowych. Notariusz jest zatem głównym nadzorcom litery prawa, zabiegając o spokój prawny swoich Klientów.

Notariusz obok tak powszechnych zajęć jak konstruowanie aktów notarialnych zajmuje się także innymi rzeczami, takimi jak chociażby magazynowanie papierów wartościowych. Część z nas prawdopodobnie twierdzi, że kancelaria notarialna to placówka z wypełnionymi po brzeg regałami i drewnianym biurkiem za którego wita nas poważnym tonem niezawodna Pani Notariusz. Dzisiaj taki wizerunek biura notarialnego jest już historią, bowiem co raz więcej notariuszy wykonuje swoje zadania na laptopach, gromadząc wszelkie akta i umowy na przenośnych pamięciach. Faktycznie, notariusze to bardzo praktyczni funkcjonariusze, którzy ułatwią Tobie wiele codziennych czynności, jak na przykład sprzedaż mieszkania.

W dalszej części artykułu otrzymasz informacje o tym jakie role wykonuje każdy notariusz i co należy do głównych czynności notarialnych.

Notariusz – prawnik z szczegółową specjalizacją

Dawniej notariusz określany był rejentem. Jednostka ta miała kompetencje do pełnienia władzy w imieniu króla w trakcie jego nieobecności. Wiadomo że obecnie notariusze specjalizują się w czymś kompletnie innym, lecz pewna grupa ich działań jest jednoznacznie powiązana z działalnością państwa. Chociażby konstruowanie aktów notarialnych dokumentujących własność wybranej nieruchomości.

Co należy uczynić, by stać się pełnoprawnym notariuszem. Jest to stosunkowo zawiły proces, aczkolwiek w każdym roku dużo osób uzyskuje nominację na to stanowisko. Każdy kto chce zostać notariuszem powinien najpierw zrealizować studia na kierunku prawo. Następnym wymogiem jest skończenie aplikacji notarialnej, która trwa ponad 3 lata i kończy się pisemnym egzaminem z wiedzy na temat zawodu notariusz. Po zrealizowanej aplikacji, określona osoba zostaje wyznaczona notariuszem przez Ministra Sprawiedliwości, który narzuca miejsce siedziby kancelarii.

Notariusze nie są, jak duża liczba osób twierdzi, funkcjonariuszami publicznymi. Mają oni jednak prawo korzystać z zespołu praw publicznych, między innymi z specjalnej ochrony podmiotowej. Poszczególny aspekt funkcjonowania notariusza jest opisany w akcie prawnym prawo o notariacie. Dobrze jest zaznaczyć, że ceny usług notarialnych ustalone z góry. Określane jest to jako taksa notarialna

Czym zajmuje się notariusz?

Jak już wspomnieliśmy działalność notariusza jest całkowicie uregulowana w ustawie prawo o notariacie. Co to znaczy? Notariusz nie może wykonywać innych prac, niż te uregulowane w rzeczonej regulacji. Wykaz zadań notariusza jest zamknięty, więc prosto jest stwierdzić czym szczegółowo zajmują się jednostki pełniące taki urząd.

Oto zupełna lista czynności notarialnych:

  • konstruowanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument państwowy, który może być opracowany jedynie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, gdyż deklaruje oświadczenie woli i jest dowodem na wykonanie pewnych czynności prawnych. Niektóre uchwały zastrzegają formę aktu notarialnego dla ważności pewnych czynności prawnych, takich jak dla przykładu umowa stwierdzająca własność n nieruchomości.
  • Sporządzanie poświadczeń – poświadczenie to kolejna czynność notarialna realizowana przez notariusza. Najczęściej poświadcza się własnoręczny podpis na kolejnych wersjach konkretnego aktu.
  • Doręczanie oświadczeń – czynność ta polega na doręczeniu drugiej stronie oświadczenia, które może przynosić dla niej pewne skutki prawne. Takie zlecenie przydaje się podczas rozwiązywania różnych konfliktów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez spisanie protokołu zatwierdza zrealizowanie pewnej czynności prawnej. Przeważnie notariusz jest wyznaczany do napisania protokołu walnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Konstruowanie protestów weksli i czeków – protest czeku jest procedurą, którą dokonuje notariusz zgodnie z zasadami prawa wekslowego. Pretekstem do protestu może być odrzucenie weksla lub rezygnacja z pokrycia należności weksla.
  • Depozyt notarialny – notariusz chroni nie tylko dokumenty prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy zdefiniowane w konkretnych aktach prawa.
  • Konstruowanie odpisów dokumentów – wypis jest przeważnie powtórzeniem oryginału dokumentu. Urzędnik w ten sposób potwierdza, że replika materiału jest zgodna z jego oryginałem.
  • Pisanie aktów prawnych – notariusz na żądanie Klienta jest upoważniony do zaprojektowania określonego aktu prawnego.

Jak na pewno zauważyliście profesja notariusza nie jest wcale taka banalna. To od niego zależy pozytywne zakończenie określonej czynności prawnej. Ma na swoich barkach dużą odpowiedzialność zawodową, gdyż głównym priorytetem jego działalności jest w głównej mierze zapobieganie sporom prawnym.

Oprócz wcześniej wyszczególnionych czynności notarialnych, każdy notariusz zajmuje się także szeregiem innych drobniejszych działań opisanych w przepisach odrębnych, na przykład odbieraniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeśli szukasz notariusza, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej działalności i cieszy się szacunkiem Klientów, obowiązkowo skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj znajdziesz najistotniejsze informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.