Akty notarialne

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Certyfikat angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Telebimy
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu testamentu?

Przygotowanie testamentu służy przekazaniu zgromadzonego dobytku jako następstwo śmierci. Testament jest dokumentem, wewnątrz którego wymienia się wybrane osoby, które otrzymają spadek. By był on pełnoprawny musi wypełnić parę kryteriów uwzględnionych w prawie spadkowym. Przede wszystkim osoba planująca sporządzić testament, musi mieć zdolność czynności prawnych i sporządzić go bez pośredników przy absolutnej świadomości czynu. Testament ma moc dopiero w chwili otwarcia spadku, tj. po śmierci spadkodawcy. Przed tym oddanie dobytku na podstawie testamentu jest bezprawne. Według prawa spadkodawca ma prawo spisać testament w trzech formach, ale według każdej z nich muszą zostać zachowane wskazane przez prawo wytyczne.

Jakie wyróżniamy formy testamentu?

Testament własnoręczny – w tej formie testator musi spisać całą treść testamentu odręcznie i opatrzyć go datą i podpisem. Tak samo istotne jest, żeby z zapisu dokładnie wynikało, komu przepisany zostanie dobytek i w jakiej części, jeśli np. zostanie podzielony między kilkoma osobami. W tej formie wykluczony jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – sporządza się go z reguły w formie aktu notarialnego. Z doświadczenia notariuszy wynika, że lepiej jest zdecydować się na ten rodzaj testamentu, nie tylko z uwagi na to, że notariusz zatroszczy się o zgodność dokumentu. Pisane ręcznie testamenty są z reguły kwestionowane, kiedy dochodzi do konfliktów pomiędzy spadkobiercami. Spisanie testamentu w kancelarii notariusza gwarantuje, że testament będzie prawidłowy . Spisuje się go w gronie 2 świadków, którzy tak jak spadkodawca i notariusz składają podpisy uwierzytelniające przygotowanie dokumentu. Dodatkowym dowodem jest także protokół zapisywany w ciągu spotkania.

Testament ustny szczególny – występuje tylko wtedy, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci spadkodawcy. Tyczy się to sytuacji szczególnych np. epidemii, ciężkiej choroby, wojny. Taki testament może zostać przekazany w jednoczesnej obecności trzech świadków i musi zostać spisany, a także podpisany przez przynajmniej 2 świadków.

Ważne jest też to, że każdy testament będzie nieważny jeśli spadkodawca sporządzi go zmuszony lub pod wpływem błędu, czyli jeśli nie zostanie stworzony świadomie i z w własnej woli. Co do zasady testament zawiera wolę jednej osoby, z uwagi na to nie może zostać spisany np. przez małżonków wspólnie.

Zapisywanie testamentu u notariusza w kancelarii notarialnej przynosi korzyści

Notariusz musi nie zgodzić się na zapis testamentu jeśli tylko ma wątpliwość, czy spadkodawca spisuje go zmuszony lub nie jest całkowicie świadomy swojej decyzji. Gdy nie ma co do tego żadnych wątpliwości, poza podstawową zaletą – przekonaniem, że przygotowany u notariusza testament jest zgodny pod względem prawnym i ważny, znajdujemy też inne korzyści płynące ze spisania testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki asyście notariusza przygotowanie dokumentu nie powinno być skomplikowane, a dodatkowo jego treści będą łatwe w odbiorze i nie pozostawią wątpliwości pod względem woli spadkodawcy. Testament w formie aktu notarialnego będzie trudniejszy do zakwestionowania w razie konfliktów pomiędzy spadkobiercami oraz innymi osobami, które nie będą zapisane w testamencie.

Co więcej, warto pamiętać, że wszystkie dokumenty spisane u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące otrzymują jedynie odpis. Za sprawą tego oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet jeśli odpis się zniszczy lub zaginie, bez większych trudności można odebrać kolejny u notariusza.

Przygotowanie testamentu u notariusza umożliwia także wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, w której spadkobiercy mogą ustalić, w której kancelarii notarialnej znajduje się testament, w którym zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a wiadomość o tym, że konkretna osoba sporządziła testament jest ukryta do końca jej życia. Rejestr właściwie pomaga odkryć miejsce przechowywania testamentu, a sam zapis jest bezpłatny, własnowolny i w każdej chwili można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Przepisanie konkretnej rzeczy majątkowej jest możliwe tylko w przypadku testamentu w formie aktu notarialnego i tylko w formie zapisu windykacyjnego. Decydując się na ten zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Ważne jest, żeby w momencie otwarcia spadku ten konkretny przedmiot należał do spadkodawcy, inaczej ten zapis będzie nieważny.

Czy można odwołać testament?

Pełnoprawnym testamentem uznaje się ten sporządzony jako ostatni, dlatego najłatwiejszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest przygotowanie nowego. W aktualnym dokumencie przygotowanym u notariusza, wskazuje się unieważnienie poprzedniego. Jeżeli zabraknie takiego wskazania nowy testament unieważnia poprzedni o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność. Testament zostać odwołany w całości lub tylko częściowo.

www.notariusze-torun.eu

Komentarze są wyłączone.